Så som i himmelen – Gabriellas sång

June 22, 2013

English translation below.

Swedish

Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund har på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått

Det är ändå vägen jag valt
Min förtröstan långt bortom orden
Som har visat en liten bit
Av den himmel jag aldrig nått

Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till

Jag har aldrig glömt vem jag var
Jag har bara låtit det sova
Kanske hade jag inget val
Bara viljan att finnas kvar

Jag vill leva lycklig
För att jag är jag
Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag
Jag är här och mitt liv är bara mitt
Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där någonstans

Jag vill känna att jag levt mitt liv

——————————-

English – From the movie: As it is in heaven. Gabriella’s Song

It is now that my life is mine
I’ve got this short time on earth
And my longing has brought me here
All I lacked and all I gained

And yet it’s the way that I chose
My trust was far beyond words
That has shown me a little bit
Of the heaven I’ve never found

I want to feel I’m alive
All my living days
I will live as I desire
I want to feel I’m alive
Knowing I was good enough

I have never lost who I was
I have only left it sleeping
Maybe I never had a choice
Just the will to stay alive

All I want is to be happy being who I am
To be strong and to be free
To see day arise from night
I am here and my life is only mine
And the heaven I thought was there
I’ll discover it there somewhere

I want to feel that I’ve lived my life

One Comment

  1. sergio flores says:

    Beautiful.

Leave a Comment